Regionalny oddział w Katowicach

Zapraszamy do zapisu na szkolenia obligatoryjne 2023

25 lipca 2023 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

 

Z radością informujemy, że nasz tegoroczny harmonogram szkoleń w ramach Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów jest już gotowy i w całości dostępny na naszej stronie internetowej. Przedstawiona oferta obejmuje szeroką gamę tematyczną pozwalającą na wybór najbardziej interesujących zagadnień.

Udział w szkoleniach można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie w zakładce „SZKOLENIA”. Podane ceny szkoleń obejmują koszt wydawnictw, przy czym w bieżącym roku materiały szkoleniowe dostępne będą wyłącznie elektronicznie. Przypominamy, że ilość miejsc w grupach jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Z ogromnym entuzjazmem mamy również zaszczyt ogłosić organizację wyjątkowego szkolenia wyjazdowego we współpracy z naszymi kolegami z Regionalnego Oddziału w Bielsku-Białej. Szkolenie to odbędzie się w terminie 18-20 września br. i będzie obejmowało dwa tematy zaliczając łącznie 24 godziny ODZ z bloku rewizja finansowa. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej RO w Bielsku-Białej. Nasza społeczność biegłych rewidentów to nie tylko zbiór profesjonalistów, ale również przyjaciół, tym bardziej uważamy, że będzie to doskonała okazja do nauki, wymiany doświadczeń oraz integracji naszych środowisk.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz skrzynki mailowej, ponieważ już wkrótce podzielimy się kolejnymi szczegółami dotyczącymi szkoleń, również tych bezpłatnych w ramach samokształcenia.

 

 

 

w imieniu Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Jolanta Pyrz
Prezes Regionalnej Rady
Regionalnego Oddziału
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR