Regionalny oddział w Katowicach

SZKOLENIA

Dostępne szkolenia

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 23 października 2019 r.
Prowadzący: Mariusz Gałuszka
BRAK MIEJSC

8 godzin, blok tematyczny: rewizja finansowa/rachunkowość

Procedury badania zgodności oprogramowania finansowo-księgowego IT z wymogami prawnymi

Data: 6 listopada 2019 r.
Prowadzący: Andrzej Karpiak
Cena: 320.00

8 godzin, blok tematyczny: rewizja finansowa

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 13 listopada 2019 r.
Prowadzący: Mariusz Gałuszka
Cena: 359.00

8 godzin, blok tematyczny: rewizja finansowa/rachunkowość

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Data: 4 grudnia 2019 r.
Prowadzący: dr Roman Seredyński
Cena: 320.00

8 godzin, blok tematyczny: rachunkowość

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Data: 5 grudnia 2019 r.
Prowadzący: dr Roman Seredyński
Cena: 320.00

8 godzin, blok tematyczny: rachunkowość

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 12 - 13 grudnia 2019 r.
Prowadzący: Waldemar Majek
Cena: 640.00

16 godzin, blok tematyczny: rewizja finansowa

Informacje dodatkowe

Szkolenia Obligatoryjne w Regionalnym Oddziale PIBR w Katowicach odbywają się w siedzibie biura tj. przy ul. Sokolskiej 3 w Katowicach.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR