Regionalny oddział w Katowicach

„Jak zarządzać jakością w firmie audytorskiej zgodnie z nowymi standardami” – zdalne spotkanie 27 grudnia br.

1 grudnia 2022 r.

Z przyczyn niezależnych od nas termin spotkania został przeniesiony na dzień 27 grudnia 2022 r.

Koleżanki i Koledzy


Zapraszamy na nasze kolejne cykliczne spotkanie on-line w dniu 27 grudnia 2022 r. w godzinach 16.30 – 18.30

pt. „Jak zarządzać jakością w firmie audytorskiej zgodnie z nowymi standardami”

Temat przedstawi dla nas Jarosław Dac, Członek KRBR jak również Członek Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, Partner w Dziale Audytu EY. 

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Uczestnikom spotkania zaliczone będą 2 godziny samokształcenia.

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.

Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Regionalna Rada

Regionalnego Oddziału

PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR