Regionalny oddział w Katowicach

„Polski Ład” – szkolenie w styczniu 2022 r.

21 grudnia 2021 r.

Szanowni biegli rewidenci,
Reagując na zgłaszane wątpliwości odnośnie złożoności rozwiązań podatkowych wprowadzanych od Nowego Roku w ramach pakietu „Polski Ład”, oferujemy szkolenie w dniu 12 stycznia 2022 r. w godz. 9:00 – 16:00 w trybie zdalnym.

Szkolenie poprowadzi znany Państwu ekspert – doradca podatkowy mec. Kacper Sołoniewicz.

Planowany program zajęć:
Polski Ład – składki i podatki dochodowe od 2022 roku

 1. Składki społeczne i zdrowotne od 2022 roku.
 2. Składka zdrowotna dla:
  • Jednoosobowej działalności gospodarczej.
  • Wspólników spółki cywilnej.
  • Wspólników spółki komandytowej i jawnej.
  • Wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
 3. Zasady ustalania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy/wspólnika rozliczającego się na zasadach skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej.
 4. Kilka działalności gospodarczych a podstawa wymiaru składki zdrowotnej.
 5. Oskładkowanie wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów z tytułu powołania.
 6. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej.
 7. Kwota wolna od podatku PIT.
 8. Ulga dla klasy średniej.
 9. Karta podatkowa od 2022 roku.
 10. Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.
 11. Wirtualny przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia („szara strefa”).
 12. Prywatny wykup z leasingu – skutki podatkowe.
 13. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.
 14. Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 15. Wyłączenia amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych od 2023 r.
 16. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT.
 17. Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych do 8000 zł.
 18. Płatność w gotówce od konsumenta – konieczność rozpoznania przychodu.
 19. Ukryta dywidenda: nowe wyłączenia z kosztów podatkowych.
 20. Zmiany w Estońskim CIT od 2022 r.
 21. Spółka holdingowa.
 22. Podatek przychodowy – zupełna nowość czyli „podatek od dużych korporacji”.
 23. Koszty finansowania dłużnego po zmianach.
 24. Zmiany w podatku u źródła (WHT) w 2022 roku.
 25. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych/PKPiR w postaci elektronicznej oraz ich udostępnianie.
  
Koszt szkolenia:
 • 280 zł dla biegłych rewidentów (netto=brutto)
 • 350 zł netto dla pozostałych uczestników (430,50 zł brutto)
Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA. O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 

Pozdrawiam,
Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR