Regionalny oddział w Katowicach

Praktyczne szkolenie MS Excel dla biegłych rewidentów: 5 – 6 lipca

18 czerwca 2021 r.

Biegły rewidencie,


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 5 – 6 lipca w godz. 9:00 – 13:00 organizujemy zdalne szkolenie samokształceniowe w zakresie:

„MS Excel, e-sprawozdanie i pliki JPK wykorzystanie do przeprowadzania procedur analitycznych dla udokumentowania procesu badania SF – w praktyce dla średniozaawansowanych"

Wg następujących tez:

 1. Budowa modelu analitycznego dla SF w oparciu o e-czytnik na stronie PIBR
  a) procedury wstępne badania, poznanie jednostki na tle branży
  b) kontynuowanie działalności, sprawozdawczość oszukańcza
  c) procedury analityczne jako końcowe procedury badania
  2. Wczytywanie JPK do Excela
  a) JPK KR, JPK WB, JPK FA, JPK VAT
  b) Specyfikowanie danych istotnych dla przeprowadzanych procedur
  c) Łączenie danych
  d) Spójność danych w JPK
  3. Zaprojektowanie szczegółowych procedur analitycznych
  a) Poprawność ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie informatycznym – pakiet procedur od BO do BZ
  b) Analiza danych – tabele przestawne
  c) Próbkowanie

– dobór próby do badania z JPK

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Gajewska biegły rewident z Warszawy stosująca praktycznie prezentowane metody dla udokumentowania procesu badania sprawozdania finansowego.

Cena szkolenia dwudniowego to:

200 zł dla biegłych rewidentów (netto=brutto z uwagi na zwolnienie z VAT)

369 zł brutto dla pozostałych uczestników (300 zł netto)

Szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia.

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.
O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR