Regionalny oddział w Katowicach

Szkolenia fakultatywne w czerwcu

31 maja 2021 r.

Szanowny biegły rewidencie

W oparciu o przeprowadzoną w środowisku ankietę, oferujemy dwa szkolenia fakultatywne podejmujące najbardziej aktualne tematy i dające możliwość zaliczenia godzin samokształcenia.

Prowadzącą oba szkolenia będzie kol. Ewa Sobińska.

W dniu 16.06.2021 w godz. 14:30 – 18:45 odbędzie się szkolenie:
"Oszacowanie ryzyka w badaniu sprawozdania finansowego", które zalicza 5 godzin samokształcenia.
Odpłatność: 100 zł (bez VAT dla biegłych rewidentów, 123 zł brutto dla pozostałych uczestników)

W dniu 17.06.2021 w godz. 14:30 – 18:45 odbędzie się szkolenie:
"Uzyskanie i udokumentowanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których można oprzeć opinię biegłego rewidenta", które również zalicza 5 godzin samokształcenia.
Odpłatność: 100 zł (bez VAT dla biegłych rewidentów, 123 zł brutto dla pozostałych uczestników)

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.
O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR