Regionalny oddział w Katowicach

Harmonogram szkoleń ODZ 2020 już dostępny!

30 lipca 2020 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach ODZ zorganizowanych przez Regionalny Oddział PIBR w Katowicach.

Szanowni Biegli rewidenci,

W odmiennych niż zwykle okolicznościach przedstawiamy tegoroczną ofertę szkoleń obligatoryjnych. Można zapoznać się z nią na naszej stronie w zakładce SZKOLENIA. Nieznany jest scenariusz przebiegu epidemii w trakcie zbliżających się miesięcy. Przygotowani jesteśmy na realizację szkoleń zarówno w trybie stacjonarnym jak  i zdalnym. Zdajemy sobie sprawę z zalet i wad obu tych sposobów prowadzenia zajęć. O ostatecznej formule realizacji zajęć będziemy informować na bieżąco.

Udział w szkoleniach można zgłaszać poprzez:

  • wypełnienie przesłanej Państwu karty zgłoszenia  i przekazanie jej do regionalnego biura PIBR w Katowicach osobiście, pocztą bądź w formie skanu na adres e-mail biuro@pibr-katowice.pl
lub
  • wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na naszej stronie internetowej
    https://katowice.pibr.org.pl/ w zakładce „SZKOLENIA”.

Zgłoszenia, które prosimy składać do 15 września 2020 r. oznaczać będą, że akceptują Państwo przyjętą na bieżąco formułę prowadzenia zajęć.

W przypadku szkoleń stacjonarnych, zajęcia odbywać się będą w siedzibie RO PIBR:

Regionalny Oddział PIBR Katowice
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

Podane ceny szkoleń obejmują koszt wydawnictw, przy czym w bieżącym roku niektóre z tych materiałów dostępne będą jedynie elektronicznie w formacie PDF. Pozostałe tradycyjnie.

Ponadto, uprzejmie przypominamy, że ilość miejsc na szkoleniach obligatoryjnych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z poważaniem,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w KatowicachLogo PIBR Przejdź do strony PIBR