Regionalny oddział w Katowicach

08.01.2020r. - Panel dyskusyjny na temat zmian jakie niesie ustawa o biegłych rewidentach

2 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Regionalnym Oddziale PIBR w Katowicach.

Szanowni Biegli Rewidenci

Uprzejmie informuję, że nadchodzący 2020 rok chcemy rozpocząć od nieformalnych spotkań, podczas których w swobodnej dyskusji omówimy skutki zmian jakie niesie ustawa o biegłych rewidentach.

Pierwsze z tych spotkań planujemy w dniu 08.01.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie PIBR w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3. Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim Paniom i Panom biegłym rewidentom złożyć serdeczne życzenia spokojnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku.

 

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR