Regionalny oddział w Katowicach

Wyniki wyborów: Regionalnej Rady, Komisji Rewizyjnej, Prezesa oraz delegatów

10 kwietnia 2019 r.

W dniu 04.04.2019 r. podczas Walnego Zgromadzenia Regionalnego Oddziału w Katowicach wybrani zostali nowi członkowie Regionalnej Rady, Komisji Rewizyjnej, delegaci oraz Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Katowicach.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Serdecznie dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach w dniu 04.04.2019 r.

Dzisiaj, tj 10.04.2019 miało miejsce ukonstytuowanie się organów Regionalnego Oddziału podczas Pierwszego Posiedzenia Regionalnej Rady oraz Pierwszego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Poniżej pełna lista nowowybranych: prezesa i członków organów Regionalnego Oddziału oraz delegatów:

PREZES:
Marian Jagiełło

REGIONALNA RADA:
Jacek Zimny - Zastępca prezesa
Grażyna Durbas - Skarbnik
Klaudia Hałas
Aleksandra Kukla
Jolanta Pyrz
Roman Seredyński

KOMISJA REWIZYJNA:
Mieczysław Olejniczak - Przewodniczący
Michał Przybyła - Zastępca Przewodniczącego
Anna Jeziorska-Hesse

DELEGACI:
Bagińska-Rusek Wiesława
Buzek Jerzy
Chyra Janusz
Durbas Grażyna
Grad Stefan
Hałas Klaudia
Jagiełło Marian
Janusz Małgorzata
Jonda Teodor
Kołodziejczyk Piotr
Krużołek Zuzanna
Księżopolska Bożena
Kukla Aleksandra
Młynarczyk Andrzej
Przybyła Michał
Pyrz Jolanta
Seredyński Roman
Słońska Mirosława
Zimny Jacek
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR