Regionalny oddział w Katowicach

Termin Walnego Zgromadzenia 2019

13 marca 2019 r.

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu RO PIBR, które odbędzie się 04 kwietnia 2019 roku.


Szanowni Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w:

Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

którego głównym celem będzie ocena dotychczasowej działalności samorządu, a także wybór władz Regionu oraz Delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Ponadto Walne Zgrodzenie uchwali program działania Regionalnego Oddziału na następną kadencję.

Obrady Walnego zgromadzenia odbędą się w dniu: 4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w pierwszym terminie lub o godz 10:15 w drugim terminie
w sali Audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.

W programie obrad przewidziana jest prelekcja przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. „Ankietowe opinie reprezentantów biznesu o roli biegłych rewidentów”.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 27 marca 2019 r.
Tel/Fax 32 25 36 716 lub e-mail biuro@pibr-katowice.pl oraz katowice@pibr.org.plZ poważaniem
Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
Regionalnego Oddziału PIBR
w Katowicach
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR