Regionalny oddział w Katowicach

Warsztaty Kompas 2.0

26 listopada 2018 r.

Regionalny Oddział
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3  parter  tel./Fax   32  25 36 716
e-mail: kibr-katowice@neostrada.pl

 

                                                                                                          Katowice, dnia  26.11.2018r.

  

Szanowni Biegli Rewidenci

dotyczy: aplikacji Kompas 2.0

Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opracowało dostępną online aplikację, która prowadzi proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSB od akceptacji klienta począwszy przez określenie czynników i poziomów ryzyka aż do zakończenia badania i wygenerowania dokumentacji.

W związku z powyższym zapraszamy na praktyczne warsztaty w tym zakresie, które poprowadzą autorzy aplikacji.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach, ul. Sokolska 3

 

w dniu:                             17 grudnia 2018r. o godz. 15.30  

 

W celu sprawnego przeprowadzenia szkolenia uczestnicy powinni:

-  przyjść z własnymi komputerami,

-  posiadać dostęp do Internetu,

-  potrafić zalogować się na swoje indywidualne konto biegłego rewidenta na pibr.org.pl

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Zwracamy uwagę, że ilość miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kibr-katowice@neostrada.pl. lub biuro@pibr-katowice.pl 

telefonicznie pod nr 32 25 36 716 w terminie do dnia  12 grudnia 2018r.

                                                                  

Z poważaniem

Marian Jagiełło

Prezes Regionalnej Rady

RO PIBR Katowice
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR