Regionalny oddział w Katowicach

KOMUNIKAT NR 3

4 września 2018 r.

K O M U N I K A T Nr 3

Regionalny Oddział
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
w Katowicach
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3  parter  tel/Fax   32  25 36 716
e-mail: kibr-katowice@neostrada.pl

K O M U N I K A T Nr 3Szanowni Biegli Rewidenci

Uprzejmie informujemy, ze posiadamy jeszcze wolne miejsca na tegorocznych szkoleniach obligatoryjnych:

1) 20 – 21 wrzesień 2018r. Moduł 20.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania – (16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca: Dorota Mikulska  - Biegły rewident, autorka publikacji z rachunkowości i rewizji finansowej – wizytator PIBR – KKN.

Cena: 590,00 zł od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

2)  24 – 25 wrzesień 2018r. Moduł  21.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania – (16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca: Dorota Mikulska  –  ( jak wyżej ).

Cena: 590,00  od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

3) 26 – 27 wrzesień 2018r.  Moduł 22.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta – (16 godz. Rewizja finansowa)

Wykładowca:  Dorota Mikulska –  ( jak wyżej ).

Cena: 590,00 zł  od osoby . Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

4)  01 – 02 październik 2018r. Moduł 20.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania – (16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca:  Daniel  Duda – Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w renomowanych firmach audytorskich. Znany wykładowca szkoleń obligatoryjnych.

Cena: 590,00 zł od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

5) 04 – 05 październik 2018r. . Moduł  21.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania – (16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca: Daniel Duda –  ( jak wyżej ).     

Cena: 590,00 zł od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

6) 08 – 09 październik 2018r. Moduł 22.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta – (16 godz. Rewizja finansowa

Wykładowca: Daniel Duda – ( jak wyżej ).

Cena: 590,00 od osoby.  Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

7) 16 – 17- 18 październik 2018r.  Moduł  11.2017.R.24 - Konsolidacja sprawozdań finansowych – (24 godz. Rachunkowość).

Wykładowca: Artur Raciński –  Autor rekomendowanej przez PIBR publikacji w tym temacie. Praktyk renomowanych firm audytorskich.

Cena: 740,00 od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

8) 06 – 07 listopad 2018r. Moduł  2.2016.A.16 – Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek – ( 16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca: Roman Seredyński –   Współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a równocześnie prezes zarządu podmiotu audytorskiego.

Cena: 570,00 zł od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

9) 12 – 13 listopad 2018r. Moduł  7.2017.A.16 – Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów/wizytatorów KKN. (16 godz. Rewizja Finansowa).

Wykładowca: Regina Frąckowiak –  Biegły rewident, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli wewnętrznej.

Cena: 500,00 zł od osoby + koszt wydawnictwa. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

10) 23 listopad 2018r.  Moduł 18.2017.R.8 – Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego. (8 godz. Rewizja finansowa / Rachunkowość 4/4).

Wykładowca: Adam  Kęsik –  Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Cena: 300,00 zł od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3.
_____________________________________________________________________________________________________________

11) 05 - 06 grudnia 2018r. Moduł 12.2017.A.8 – Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ( 16 godz. Rewizja finansowa).

Wykładowca:  Roman Seredyński – (jak wyżej).

Cena: 590,00 zł  od osoby. Miejsce szkolenia: Regionalny Oddział PIBR Katowice, ul. Sokolska 3
_____________________________________________________________________________________________________________
 

Zwracamy uwagę Państwa, że ilość miejsc na szkoleniach obligatoryjnych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Regionalny Oddział PIBR 40-084 Katowice, ul. Sokolska 3, 

pocztą  e-mail: kibr-katowice@neostrada.pl   lub  biuro@pibr-katowice.pl 

Uwaga !  Zróżnicowanie cen poszczególnych modułów wynika z wprowadzonego przez PIBR obowiązku nabycia przez uczestników szkolenia podręczników związanych z danymi modułami.

 

 

Z poważaniem
Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR Katowice

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR