Regionalny oddział w Katowicach

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji PIBR - w dniu 21 maja 2018 r.

14 maja 2018 r.

"Wartość etyki biegłego rewidenta dla interesariuszy sprawozdań finansowych".

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR