Regionalny oddział w Katowicach

Zmarł Adam Kęsik, były prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

14 grudnia 2023 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 13 grudnia 2023 roku zmarł Adam Kęsik, wybitny i szanowany członek samorządu biegłych rewidentów, który poświęcił się sprawom związanym z naszą profesją na szczeblu zarówno regionalnym, jak i centralnym. W okresie od 2007 do 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a od 2015 do 2023 roku był aktywnym członkiem KRBR.

Jako inicjator Krajowej Komisji Nadzoru oraz jej pierwszy Przewodniczący, Adam Kęsik opracował fundamenty nadzoru samorządowego nad pracą biegłych rewidentów i firm audytorskich. Jego zaangażowanie w kształtowanie standardów zawodowych i etycznych w tej dziedzinie zasługuje na najwyższe uznanie. Ponadto, był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W Regionalnym Oddziale w Katowicach Adam Kęsik był również cenionym wykładowcą, znanym ze swego profesjonalizmu i zdolności przekazywania wiedzy. Jego śmierć to wielka strata dla społeczności biegłych rewidentów i całej branży.

Wyrazy współczucia kierujemy do rodziny, przyjaciół oraz wszystkich pogrążonych w żałobie.
Artykuł dot. Śp. Adama Kęsika na stronie PIBR.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR