Regionalny oddział w Katowicach

Rządowy projekt dot. e-administracji wprowadza kluczowe zmiany do ustawy o biegłych rewidentach

7 lipca 2023 r.

Szanowni Biegli Rewidenci

Na stronie głównej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pojawił się artykuł o projekcie ważnych zmian jakie zostały zaproponowane do ustawy o biegłych rewidentach w ramach rządowego projektu ustawy dotyczącego e-administracji.

Na wniosek Ministra Cyfryzacji w kwietniu 2022 r. został rozpoczęty proces związany z projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (dalej „projekt ustawy”). Pod koniec czerwca 2023 r., już po konsultacjach publicznych (do których nie włączono PIBR), do procedowanego projektu ustawy zostały dodane nowe zapisy odnoszące się do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „UoBR”).

Proponowane w projekcie ustawy zmiany w sposób istotny wpływają na wykonywanie zawodu biegłego rewidenta. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu tutaj.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR