Regionalny oddział w Katowicach

Dyżury członków władz RO w każdy czwartek, czyli możliwość rozmowy i uzyskania wsparcia

5 lipca 2023 r.

Szanowny Biegły Rewidencie,

W każdy czwartek w godzinach 15:00 – 17:00 telefonicznie bądź osobiście w biurze Regionalnego Oddziału będzie można uzyskać wsparcie członków władz naszego Regionalnego Oddziału w zakresach związanych z wykonywaniem zawodu, etyki czy funkcjonowaniem Regionu. Członek Regionalnej Rady lub Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału będzie obecny w biurze naszej siedziby i dostępny do dyspozycji biegłych rewidentów RO PIBR w Katowicach.

Inicjatywa powstała w związku z realizacją założeń Programu Działania na lata 2023-2027, uchwalonego podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia RO.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR