Regionalny oddział w Katowicach

PANA zaprasza na konferencję 21 czerwca br.

14 czerwca 2023 r.

21 czerwca br. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pn. „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego - odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”. Celem wydarzenia jest edukacja na temat bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – wzmacnianie takich jego fundamentów jak etyka, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne. Konferencja będzie transmitowana online, a udział w niej będzie bezpłatny.

Szanowny Biegły Rewidencie,

Dostrzegając potrzebę i istotną rolę debaty publicznej oraz widząc konieczność podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego  prowadzenia biznesu Polska Agencja Nadzoru Audytowego organizuje konferencję pn. „Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego - odpowiedzialność instytucji, odpowiedzialność biznesu”.

Wiedza jest najlepszym bezpiecznikiem w czasach niepewności. Dzięki debacie i współpracy różnych instytucji możemy przyczynić się do wzmacniania edukacji finansowej społeczeństwa – mówi prezes PANA, Marcin Obroniecki.

Podczas trzech paneli dyskusyjnych zaproszeni goście poruszą kwestie związane z odpowiedzialnością i współdziałaniem instytucji, etyki w biznesie oraz edukacji w celu przeciwdziałania przestępczości finansowej. Wśród gości znajdą się menedżerowie instytucji publicznych i prywatnych, wykładowcy akademiccy, uznani eksperci z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz liderzy opinii.

- Konferencja w całości będzie transmitowana online, aby jej przekaz oraz wnioski płynące z dyskusji ekspertów mogły dotrzeć do jak największego grona odbiorców– podkreśla Marcin Obroniecki.

Konferencja będzie transmitowana m.in. w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Agencji. PANA zachęca do rejestracji na wydarzenie – umożliwi to przesłanie poprzez e-mail informacji oraz linku w dniu konferencji.

Formularz rejestracyjny na konferencję znajduje się tutaj                  LINK  

Z pełną listą panelistów oraz planem konferencji można zapoznać się na stronie internetowej wydarzenia                  Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – PANA

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR