Regionalny oddział w Katowicach

Krajowa Komisja Nadzoru poszukuje kontrolera

5 marca 2018 r.

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko kontrolera

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań KKN,
 • przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących kontroli KKN,
 • przygotowywanie dokumentów, wskazówek i wytycznych dla prawidłowej realizacji kontroli wykonywanych przez kontrolerów KKN,
 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach kontroli planowych i doraźnych,
 • udział w wykonywaniu innych zadań KKN,

Kandydat, poza kryteriami określonymi w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. Nr 77, poz. 1089), powinien posiadać:

 • znajomość międzynarodowych standardów badania,
 • doświadczenie w projektach audytowych dla jednostek sektora finansowego wymienionych w art. 2 pkt 9 lit. d, g, h oraz i ww. ustawy,
 • wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu biegłego rewidenta, w tym metodologii badania oraz dokumentacji rewizyjnej,
 • predyspozycje do przeprowadzania kontroli i sporządzania dokumentacji pokontrolnej,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • samochód i prawo jazdy,

a także być:

 • dokładnym, skrupulatnym, samodzielnym,
 • gotowym do odbywania częstych podróży służbowych.

Oferujemy:

 • pracę w środowisku biegłych rewidentów,
 • poczucie bezpieczeństwa zawodowego i finansowego,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ankiety kandydata na kontrolera KKN wraz CV, zawierającym poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 138).”.

Termin składania dokumentów (wraz z wymaganymi załącznikami) upływa z dniem 28 marca 2018 r. Prosimy o ich kierowanie:
- mailem na adres barbara.pawlak@pibr.org.pl lub
- pocztą tradycyjną na adres PIBR (al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa) z dopiskiem Oferta pracy na kontrolera KKN.

Zapraszamy do współpracy. Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR