Regionalny oddział w Katowicach

Wyniki wyborów: Regionalnej Rady, Komisji Rewizyjnej, Prezesa oraz delegatów

9 marca 2023 r.

W dniu 2 marca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia biegłych rewidentów Regionalnego Oddziału w Katowicach wybrani zostali nowi członkowie Regionalnej Rady, Komisji Rewizyjnej, delegaci oraz Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Katowicach.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Serdecznie dziękujemy za udział w Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach w dniu 2 marca 2023 r.

7 marca br. podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna, a dzisiaj, tj.  9 marca 2023 miało miejsce ukonstytuowanie się członków Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału podczas Pierwszego Posiedzenia Regionalnej Rady.

Poniżej pełna lista nowowybranych: prezesa i członków organów Regionalnego Oddziału oraz delegatów:

PREZES:
Jolanta Pyrz

REGIONALNA RADA:
 1. Słońska Mirosława  - Zastępca Prezesa
 2. Kukla Aleksandra - Skarbnik
 3. Cyc Teresa - Sekretarz
 4. Bagińska-Rusek Wiesława - Członek Rady Regionalnej


KOMISJA REWIZYJNA:
 1. Zimny Jacek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Krużołek Zuzanna - Zastępca przewodniczącego
 3. Franczak Wojciech - Członek Komisji Rewizyjnej

DELEGACI:
 1. Bagińska-Rusek Wiesława
 2. Buzek Jerzy
 3. Cyc Teresa
 4. Durbas Grażyna
 5. Hałas Klaudia
 6. Kęska Piotr
 7. Krupa Marcin
 8. Krużołek Zuzanna
 9. Księżopolska Bożena
 10. Kukla Aleksandra
 11. Lerch Leszek
 12. Panek Jakub
 13. Pyrz Jolanta
 14. Seredyński Roman
 15. Słońska Mirosława
 16. Walewska Katarzyna
 17. Zimny Jacek
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR