Regionalny oddział w Katowicach

Materiały na Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału w Katowicach

17 lutego 2023 r.

Koleżanki i Koledzy,

Poniżej udostępniamy do pobrania i zapoznania się materiały na Walne Zgromadzenie RO PIBR w Katowicach, które odbędzie się 2 marca br. o godz. 10:00 w Sali Audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Proponowany porządek obrad

Proponowany regulamin obrad

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Oddziału

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału

Projekt programu działania na lata 2023 - 2027


Zachęcamy do udziału. Równocześnie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną.

Tel. 502 213 249 oraz  32 25 36 716 lub e-mail biuro@pibr-katowice.pl oraz katowice@pibr.org.pl

 

Pozdrawiamy,

 

Regionalna Rada
Regionalnego Oddziału
PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR