Regionalny oddział w Katowicach

Termin Walnego Zgromadzenia 2023

3 lutego 2023 r.

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu RO PIBR, które odbędzie się 2 marca 2023 roku.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w:

Walnym Zgromadzeniu Regionalnego Oddziału
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

którego głównym celem będzie ocena dotychczasowej działalności samorządu, a także wybór władz Regionu oraz Delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Ponadto Walne Zgrodzenie uchwali program działania Regionalnego Oddziału na następną kadencję.

Obrady Walnego zgromadzenia odbędą się w dniu: 2 marca 2023 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w pierwszym terminie lub o godz 10:15 w drugim terminie
w sali Audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 27 lutego 2023 r.
Tel. 502 213 249 oraz  32 25 36 716 lub e-mail biuro@pibr-katowice.pl oraz katowice@pibr.org.plZ poważaniem

Regionalna Rada
Regionalnego Oddziału PIBR
w Katowicach
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR