Regionalny oddział w Katowicach

Zmiana terminu opłacania składek członkowskich

17 stycznia 2023 r.

Drodzy Biegli Rewidenci,


Od 1 stycznia 2023 r. zmienił się termin opłacania składek z trybu kwartalnego na miesięczny. Zgodnie z Zasadami ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, przyjętymi uchwałą Nr 4/2022 NKZBR z dnia 6 września 2022 r., składki powinny być opłacone nie później niż do końca każdego miesiąca danego roku kalendarzowego.Wysokość składek ustalonych na 2023 r.:
składka członkowska wynosi 984 zł rocznie (82 zł miesięcznie),
niższa składka członkowska wynosi 98,40 zł rocznie (8,20 zł miesięcznie).


Indywidualne rachunki bankowe nie uległy zmianie.
Więcej informacji na temat składek na stronie PIBR.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR