Regionalny oddział w Katowicach

Wymiana legitymacji członkowskich PIBR

2 lutego 2018 r.

W Regionalnym Oddziale PIBR w Katowicach na biegłych rewidentów czekają nowe legitymacje.

Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawową zmianą nazwy naszego samorządu przeprowadzamy akcję dystrybucji nowych legitymacji biegłych rewidentów.
Legitymacje należy odbierać osobiście w biurze Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Do odbioru legitymacji przez biegłego rewidenta wystarczy dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
Możliwy jest odbiór przez upoważnione osoby trzecie, konieczne jest do tego pisemne upoważnienie wystawione przez danego biegłego rewidenta. Osoba upoważniona także musi potwierdzić swoją tożsamość  dowodem osobistym lub paszportem.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR