Regionalny oddział w Katowicach

Inicjatywa zebrania propozycji zmian do Ustawy o rachunkowości

3 sierpnia 2022 r.

Szanowni Państwo,
 
W związku z inicjatywą powołanej przez Krajową Radę - Komisji do opiniowania aktów prawnych - zebrania, opracowania i przekazania legislatorowi wypracowanych przez środowisko biegłych rewidentów propozycji zmian do ustawy o rachunkowości zanim jeszcze pojawią się konkretne propozycje legislatora - tak, aby ustawodawca miał możliwość odnieść się do propozycji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów już we wstępnych pracach, prosimy o przesłanie swoich propozycji zmian do ustawy o rachunkowości.

Osoby zainteresowane przesłaniem swoich propozycji, poniżej udostępnniamy plik, który należy wypełnić i przesłać na nasz adres e-mail katowice@pibr.org.pl


POBIERZ PLIK
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR