Regionalny oddział w Katowicach

Wsparcie Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów

1 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Pana Władysława Fałowskiego Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów w załączeniu poniżej przesyłam wiadomość: 

Szanowne Koleżanki/Szanowni Koledzy

 Środowisko biegłych rewidentów oczekuje ochrony swoich interesów zawodowych w szczególności w formie obrony biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym zgodnie z art. 146 ust. 1 UoBR. Wsparcie to jest możliwe na wniosek i koszt obwinionego. W celu realizacji tego rodzaju działań Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów (KRPBR) zwrócił się z prośbą do biegłych rewidentów, którzy – wg dostępnych informacji – są również biegłymi sądowymi, z prośbą o zadeklarowanie możliwości i chęci zaangażowania się do udzielania tego wsparcia. Dla osób, które zgłosiły swój akces w tym zakresie, KRPBR zamierza zorganizować odpowiednie szkolenie.


W powyższej sytuacji uprzejmie prosimy  biegłych rewidentów, którzy są również biegłymi sądowymi o zadeklarowanie chęci potencjalnego udzielania wsparcia biegłego rewidenta z Regionu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.04.2022 r.  na adres: katowice@pibr.org.pl
Pozdrawiam,

Aleksandra Kukla
Członek Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR