Regionalny oddział w Katowicach

19.10 Konferencja PANA: "Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce"

14 października 2021 r.

19 października organizowana jest pierwsza konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego poświęcona zasadom ładu korporacyjnego ‘Ład korporacyjny’ 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce.

Wśród prelegentów znajdują się znani w Polsce i na świecie specjaliści w dziedzinach związanych z ładem korporacyjnym, w tym przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD), Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych, Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a także przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00, a jej zakończenie planowane jest na godzinę 16:30. Dokładna agenda konferencji dostępna jest na stronie internetowej PANA https://pana.gov.pl/dzialalnosc/konferencja-online-lad-korporacyjny-2021-jak-wzmacniac-zaufanie-w-gospodarce/?fbclid=IwAR2XZnkffQ8OdJevaXnYaE07oKZ2xaFuQ3mwyzPnvUBZDGEt7LWUWGakin4

Konferencja ma charakter otwarty i jest całkowicie bezpłatna. Link do połączenia będzie dostępny na stronie internetowej PANA oraz w mediach społecznościowych. Można także zapisać się na listę zainteresowanych (link https://bit.ly/rejestracja_ład_korporacyjny) i otrzymać link do połączenia bezpośrednio na swój adres mailowy.

Konferencja będzie streamowana przez konto PANA na serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCL9ufBWGznPlEI5bBKKYezA/featured). Ze względu na udział zagranicznych gości konferencja prowadzona będzie w dwóch językach – polskim i angielskim, z możliwością wybrania kanału w preferowanym przez siebie języku.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR