Regionalny oddział w Katowicach

PANA zaprasza firmy audytorskie do spotkania online: 30 września

12 sierpnia 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zaprasza przedstawicieli firm audytorskich do udziału w spotkaniu online, w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub barier dla świadczenia przez firmy audytorskie usług najwyższej jakości. Wskazanym wydaje się bowiem nowe spojrzenie na wyzwania stojące przed firmami audytorskimi będącymi istotnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, z uwagi na utrzymującą się niepewność związaną z sytuacją gospodarczą po pandemii oraz problemy, przed którymi stoją nadzorowane podmioty.

Spotkanie odbędzie się 30 września o godzinie 10:30 w formule online.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym należy oznaczyć zagadnienie, którego temat chcielibyście Państwo, aby został poruszony podczas spotkania oraz dopisać własne pytania do wybranych zagadnień. Istnieje także możliwość dopisania dodatkowych zagadnień, niewymienionych w formularzu.

Zarejestruj się i zadaj interesujące Cię pytania na:
https://forms.gle/SoFfE7zS4NQHn77v8
(wybierz ctrl i kliknij w link lub skopiuj link i otwórz go w przeglądarce)

Formularz jest aktywny do 6 września 2021 roku – zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Agencji postarają się odnieść zbiorczo do zagadnień wskazywanych w formularzu najczęściej oraz w miarę możliwości do powiązanych z nimi zagadnień dodatkowych. W drugiej, moderowanej części, będzie możliwość zadawania dodatkowych pytań.

Tematyka spotkania dotyczy następujących zagadnień:
1. Bariery ograniczające prawidłowe funkcjonowanie rynku firm audytorskich.
2. Inicjatywy mające na celu rozwój rynku firm audytorskich.
3. Możliwości wsparcia rozwoju innowacyjności firm audytorskich.
4. Inicjatywy sprzyjające konkurencyjności rynku firm audytorskich.
5. Potrzeba dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania firm audytorskich.
6. Inne o ile mieszczą się w ustawowo określonym zakresie działań Agencji.

Uwaga: zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli, postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych, interpretacją przepisów prawa i standardów wykonywania zawodu czy objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy nie będą przedmiotem spotkania.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w spotkaniu będą mogły uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane, a daną firmę może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. W przypadku większej liczby zgłoszeń uwzględniane będzie pierwsze zgłoszenie. Dziękujemy za zrozumienie.
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR