Regionalny oddział w Katowicach

Szkolenia fakultatywne w marcu: CIT oraz SLIM VAT

15 lutego 2021 r.

Biegli rewidenci,

Reagując na sygnalizowane przez biegłych bieżące wątpliwości odnośnie nowych regulacji w obszarze podatków, proponujemy dwa szkolenia zdalne w tym zakresie:
 

2 marca w godz. 9:00 – 14:00

„Zmiany w podatku CIT w 2021 r.”

z następującym rozwinięciem:
– Opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych
– Obowiązek sporządzenia i opublikowania polityk podatkowych
– Ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych
– Nowe obowiązki spółek nieruchomościowych
– „Estoński" CIT

Szkolenie poprowadzi znany w naszym regionie doradca podatkowy Rafał Szafraniec – ekspert i doradca podatkowy KPMG z Wrocławia

Cena za szkolenie:
– 120,00 zł bez VAT dla biegłych rewidentów
– 160,00 z VAT (196,80zł brutto) dla pozostałych uczestników

Szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia.
 


9 marca w godz. 9:00 – 15:00

„Pakiet SLIM VAT”

z następującym rozwinięciem:
1. Nowe zasady korygowania podatku VAT
a. Zasady korekty podatku VAT in minus oraz in plus w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2020 r.
b. Zasady korekty podatku VAT in minus oraz in plus zgodnie z nowymi regulacjami obowiązującymi od 01.01.2021 r.
c. Korekta in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę od 01.01.2021 r.
d. Pojęcie „uzgodnienia z nabywcą warunków obniżenia podstaw opodatkowania”.
e. W jaki sposób udokumentować korektę, aby organ podatkowy nie miał wątpliwości co do prawidłowego momentu jej rozliczenia?
2. Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego.
3. Zmiany w zakresie możliwości odliczenia VAT z tytułu nabycia usług noclegowych.
4. Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
5. Mechanizm podzielonej płatności – wyłączenie obowiązkowej MPP przy potrąceniach umownych oraz inne zmiany doprecyzowujące.
6. Rachunek VAT – rozszerzenie dyspozycyjności środków.
7. Zmiana zasad opodatkowania stawką 0% VAT zaliczek przy eksporcie.
8. Możliwość wyboru zastosowania spójnego kursu waluty.
9. Ograniczenie ochrony wynikającej z Wiążących Informacji Stawkowych.
10. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów od 1.01.2022 r.

Szkolenie przeprowadzi doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz również znany ekspert w naszym środowisku. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych.

Cena za szkolenie:
– 140,00 zł bez VAT dla biegłych rewidentów
– 190,00 z VAT (233,70zł brutto) dla pozostałych uczestników

Szkolenie zalicza 7 godzin samokształcenia.

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.
O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 
 

Pozdrawiam,
Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR