Regionalny oddział w Katowicach

Zgłoś uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

8 stycznia 2021 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Biuro Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach otrzymało prośbę o przesłanie uwag biegłych regionu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Analizą przesłanego projektu ustawy oraz opracowaniem ewentualnych zmian zajmuje się Komisja do opiniowania aktów prawnych działająca przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Zachęcamy Państwa do analizy projektu i zgłaszanie ewentualnych uwag/propozycji zmian do projektu ustawy.

Ewentualne zmiany do przedstawionego projektu ustawy prosimy przesyłać do dnia 14 stycznia 2021 r. w formule tabelki dostępnej poniżej na adres e-mailowy: biuro@pibr-katowice.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ...
Uzasadnienie zmian
Ocena skutków regulacji
Tabelka do zgłaszania uwagLogo PIBR Przejdź do strony PIBR