Regionalny oddział w Katowicach

Szkolenie on-line 19 stycznia: PROCEDURY BADANIA ELEKTRONICZNEGO

7 stycznia 2021 r.

Zapraszamy na pierwsze szkolenie w Nowym Roku w tematyce procedur badania elektronicznego w dniu 19 stycznia!

Szanowni Biegli Rewidenci

Proponujemy udział w niezwykle aktualnym szkoleniu w zakresie procedur badania elektronicznego z uwzględnieniem:

– Struktur elektronicznych sprawozdań finansowych

– Walidacji i wizualizacji pliku XML

– Weryfikacji podpisów elektronicznych

– Próbkowania za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel

– Przykładów udokumentowania wybranych procedur badania.

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia br. w godz. 9:00 – 14:00 w trybie zdalnym na platformie Click Meeting i zaliczy 6 godzin samokształcenia.

Wykładowcą będzie kol. Marta Kostrzewa – biegły rewident, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobywała w BDO Polska Sp. z o. o., MDDP Outsourcing oraz PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia organizowane przez Bank Światowy, PIBR oraz SKwP. Z powodzeniem prowadziła kilka szkoleń dla naszego regionu.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

   – dla biegłych rewidentów: 100,00 zł netto + VAT (123 zł brutto)

   – dla pozostałych uczestników: 160,00 zł netto + VAT (196,8 zł brutto)

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.

O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zalicza 6 godzin samokształcenia.

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR