Regionalny oddział w Katowicach

27 stycznia, szkolenie on-line: JPK-VAT

5 stycznia 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie: 27 stycznia w temacie JPK-VAT (on-line)

Szanowni Biegli Rewidenci

Składając serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w 2021 roku, zapraszam równocześnie do wzięcia udziału w pierwszej propozycji szkoleniowej.

Jednym z najbardziej aktualnych tematów dla naszej profesji są regulacje JPK-VAT. Dlatego oferujemy szkolenie z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem JPK-VAT 7.

Całodzienne szkolenie poprowadzi Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy, ekspert i znakomity dydaktyk, który dał się poznać w naszym regionie jako prowadzący zajęcia z Aktualizacji wiedzy z zakresu prawa podatkowego w listopadzie ubiegłego roku.

Szkolenie JPK-VAT odbędzie się w dniu 27 stycznia br. od godz. 9:00 w trybie zdalnym na platformie Click Meeting.

Odpłatność za szkolenie wynosi:

   – dla biegłych rewidentów: 120,00 zł netto/brutto

   – dla pozostałych uczestników: 200,00 zł netto + VAT (246 zł brutto)

Prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach w zakładce SZKOLENIA.

O uczestnictwie w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia.


Pozdrawiam,

 Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach
 W zgodzie z interpretacją dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) dla usług szkoleniowych w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz usług szkoleniowych w zakresie samokształcenia zawodowego wykonywanych na rzecz biegłych rewidentów stosuje się zwolnienie od podatku.

W związku z tym, biegli rewidenci, którzy wezmą udział w szkoleniach fakultatywnych nie zapłacą podatku VAT. Pozostali uczestnicy otrzymają fakturę z naliczeniem podatku.

Uczestnicy będący biegłymi rewidentami, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot nadpłaty.


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR