Regionalny oddział w Katowicach

Spotkanie biegłych rewidentów RO PIBR Katowice on-line 21.05.2020 r.

14 maja 2020 r.

Szanowni Biegli Rewidenci

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszego środowiska w dniu 21 maja 2020 roku o godz. 14:00. Tym razem proponujemy formę spotkania on-line.

W ramach spotkania planujemy dyskusję i wymianę doświadczeń wynikających z przebiegu sezonu badania sprawozdań finansowych w tak szczególnych okolicznościach jakie zaistniały w tym czasie. Nad sprawnym przebiegiem spotkania będzie czuwał nasz kolega Roman Seredyński.

Poniżej przedstawiamy Państwu proponowany program spotkania:

1. Wprowadzenie

2. Wpływ COVID-19 na firmy audytorskie
 • badanie zdolności do kontynuacji działalności naszych klientów
 • wytyczne PIBR na tle regulacji międzynarodowych
3. Techniczne aspekty pracy zdalnej
 • koronawirus źródłem motywacji do przyspieszenia implementacji rozwiązań IT
 • spotkania online (najczęściej używane aplikacje)
 • wykłady online (webinary) w czasach pandemii
 • Oczekiwania środowiska co do formy przeprowadzania ODZ i pozostałych szkoleń w regionie w bieżącym roku.
4. Praca w zespołach
 • najczęściej używane programy do badania sprawozdań finansowych
 • tworzenie dokumentacji badania w chmurze (cloud solutions)
 • jak efektywnie komunikować się z zespołem podczas badania
5. Uwarunkowania biznesowe firm audytorskich
 • czy rynek pracy stanie się rynkiem pracodawcy?
 • co z cenami za nasze usługi w dobie COVID-19?
 • Rabat covid-19 - czy i komu go udzielać?
 • tarcza antykryzysowa - dla firm audytorskich oraz naszych klientów
 • ryzyko niewypłacalności naszych klientów
6. Dotychczasowe działania PANA
 • aktualne struktury PANA
 • rekrutacja kontrolerów
 • plan kontroli na 2020 rok oraz kolejne lata
 • wymiana doświadczeń w zakresie kontaktu z PANA
7. Zakończenie

Celem wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt z biurem Regionalnego Oddziału PIBR w Katowicach drogą mailową, korzystając z adresów: biuro@pibr-katowice.pl lub katowice@pibr.org.pl


Regionalna Rada
RO PIBR w Katowicach
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR