Regionalny oddział w Katowicach

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA NADZÓR

23 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że od 2020 r. firmy audytorskie wnoszą opłaty z tytułu nadzoru wyłącznie do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Szanowni biegli rewidenci,

Polska Izba Biegłych Rewidentów nie przyjmuje opłat z tytułu nadzoru! Firmy audytorskie, które przekazały opłatę na konto PIBR, otrzymają jej zwrot. 

Jednocześnie przypominamy że z dniem 30 kwietnia mija termin zapłaty opłaty za nadzór za pierwszy kwartał 2020 r.

Stawka procentowa opłaty na 2020 r. wynosi 2,73%. Podstawę naliczenia stanowią przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Opłaty należy dokonać na indywidualny rachunek bankowy. O numerze mikrorachunku Agencja indywidualnie informuje każdą z firm audytorskich.

Pozostałe płatności w 2020 r. powinny być wniesione w następujących terminach:
  • do 31 lipca 2020 r. – w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów osiągniętych w drugim kwartale,
  • do 15 października 2020 r. – w wysokości sumy iloczynów stawki oraz przychodów osiągniętych w trzecim kwartale i planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego.

Opłata minimalna wynosi 984 zł i należy ją rozliczyć do 15 października 2020 r.

Komunikat PANA w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku dostępny jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się na stronie głównej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów tutaj.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR