Regionalny oddział w Katowicach

Aktualizacja harmonogramu szkoleń 2019 r.

7 października 2019 r.

Odwołujemy planowane na 12 – 13 listopada szkolenie Pani Reginy Frąckowiak i proponujemy kolejny termin szkolenia „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego”

Szanowni Biegli Rewidenci

 

W nawiązaniu do naszych informacji odnośnie tegorocznych szkoleń obligatoryjnych, zawiadamiam o następujących zmianach:

Dotychczasowe kompetencje Krajowej Komisji Nadzoru w zakresie przeprowadzania kontroli w firmach audytorskich będą wykonywane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, która rozpocznie realizację swoich zadań 1 stycznia 2020 r. W chwili obecnej nie są znane procedury jakimi kierować się będzie nowy organ kontroli podczas kontroli firm audytorskich.

Mając na uwadze treść materiałów do modułu 4.2017.A.16 „Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru” oraz wobec powyższych zmian legislacyjnych Krajowa Rada rekomenduje obecnie nierealizowanie szkoleń z wskazanego tematu.

W tej sytuacji odwołujemy planowane na 12 – 13 listopada szkolenie Pani Reginy Frąckowiak.

Wobec przedstawionych okoliczności proponujemy Państwu dodatkowe szkolenie obligatoryjne prowadzone przez doradcę podatkowego Pana Mariusza Gałuszkę „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego” w dniu 13 listopada 2019 r. w siedzibie RO PIBR w Katowicach przy ul. Sokolskiej 3

 

 

 

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło
Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR