Regionalny oddział w Katowicach

Szkolenie Fakultatywne 10.10.2019: e-sprawozdania finansowe

25 lipca 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie na temat sporządzania e-sprawozdań finansowych i prosimy o przesyłanie wstępnej deklaracji wzięcia w nim udziału.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Zawiadamiamy uprzejmie, że Regionalny Oddział PIBR w Katowicach przygotowuje szkolenie typu warsztatowego na temat sporządzania e-sprawozdań finansowych w dniu 10 października br. w Katowicach. W celu oszacowania ilości zainteresowanych, prosimy o wstępną deklarację zainteresowania tematyką, której tezy przedstawiają się następująco:

 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań finansowych.
 2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?
 3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych
 4. Zmiany struktur logicznych w 2019 roku
 5. Wymogi i obowiązki dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego
 6. Wizualizacja zawartości XML (na przykładzie 2 czytników)
 7. Weryfikacja BO w XML (automatyczne mapowanie kont)
 8. Weryfikacja poprawności podpisów (na przykładzie 3 aplikacji)
 9. Daty i podpisy e-sprawozdań w formacie XML
 10. Dowody badania oraz dokumentowanie weryfikacji ESF w formacie XML
 11. Podpisanie Sprawozdania z badania podpisem certyfikowanym (na przykładzie podpisu CERTUM Smart Sign).
 12. Jak i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie przeprowadzi Pani Marta Kostrzewa, niezależny ekspert finansów i księgowości, czynny biegły rewident z doświadczeniem pracy w PricewaterhouseCoopers, absolwentka SGH w Warszawie.

Przewidujemy koszt jednodniowego szkolenia na poziomie 80 zł + VAT.

Odbycie szkolenia pozwoli na zaliczenie 8 godzin samokształcenia.

Bardzo prosimy o wstępne zgłoszenie zainteresowania w terminie do 6 września br. na nasz adres e-mail biuro@pibr-katowice.pl lub katowice@pibr.org.pl

Pozdrawiam,

Marian Jagiełło 

Prezes Regionalnej Rady
RO PIBR w Katowicach

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR