Regionalny oddział w Katowicach

Władze regionu

REGIONALNA RADA

 • Jolanta Pyrz – Prezes
 • Mirosława Słońska – Zastępca prezesa
 • Aleksandra Kukla – Skarbnik, przedstawicielka Regionu do współpracy z Krajowym Rzecznikiem Praw Biegłego Rewidenta
 • Teresa Cyc – Sekretarz
 • Wiesława Bagińska-Rusek – Członek Regionalnej Rady

KOMISJA REWIZYJNA

 • Jacek Zimny – Przewodniczący
 • Zuzanna Krużołek – Zastępca Przewodniczącego
 • Wojciech Franczak

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD

 • Bagińska-Rusek Wiesława
 • Buzek Jerzy
 • Cyc Teresa
 • Durbas Grażyna
 • Hałas Klaudia
 • Kęska Piotr
 • Krupa Marcin
 • Krużołek Zuzanna
 • Księżopolska Bożena
 • Kukla Aleksandra
 • Lerch Leszek
 • Panek Jakub
 • Pyrz Jolanta
 • Seredyński Roman
 • Słońska Mirosława
 • Walewska Katarzyna
 • Zimny Jacek
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR