Regionalny oddział w Katowicach

Rekrutacja na stanowiska kontrolerskie i specjalistyczne w PANA

9 kwietnia 2021 r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego prowadzi rekrutację do Departamentu Kontroli oraz Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej.

Zapraszamy do naszej zakładki "OFERTY PRACY", w której znaleźć można oferty dla biegłych RO PIBR w Katowicach.

Aktualnie prowadzone są rekrutacje na stanowiska analityka (Departament Kontroli), kontrolera (Departament Kontroli ) oraz analityka-specjalisty (Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej).

Stanowisko analityka w Departamencie Kontroli dedykowane jest biegłym rewidentom, którzy dopiero zdobywają doświadczenie przy badaniu sprawozdań finansowych, a które w niedalekiej przyszłości chciałby zostać kontrolerami PANA i w ramach codziennych zadań przygotowywać się do roli młodszego kontrolera.
Osobom z większym doświadczeniem w samodzielnym badaniu sprawozdań finansowych Polska Agencja Nadzoru Audytowego proponuje stanowiska kontrolera.

Ze względu na częściowo zdalny charakter pracy, poszukiwani są kandydaci z całej Polski. Proces rekrutacyjny również jest przeprowadzany zdalnie.

Stanowisko analityka w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej polecane jest osobom, które chciałby w swojej pracy skupić się na wydawaniu ekspertyz do dokumentów pokontrolnych w toku postępowań.

Wszystkie ogłoszenia zawierające szczegółowe informacje o prowadzonym naborze wraz z opisami stanowisk i wymaganiach wobec kandydatów można znaleźć na stronie internetowej https://pana.gov.pl w zakładce Kariera.

Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://kariera.pana.gov.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR