Regionalny oddział w Katowicach

Spotkanie biegłych rewidentów z Prezes KRBR Barbarą Misterską-Dragan 29.06.2020 (online) - samokształcenie

19 czerwca 2020 r.

Szanowni Biegli Rewidenci,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w zdalnym spotkaniu biegłych rewidentów z Panią prezes KRBR Barbarą Misterską-Dragan, organizowanym przez Regionalny Oddział PIBR w Bielsku-Białej w dniu 29.06.2020 r. o godz. 14:00 (do godz.18:00).

Temat: Doświadczenia i wyzwania po 9 miesiącach nowej ustawy o BR w aspekcie:
-zmian dotyczących nadzoru publicznego w tym zakresu nadzoru PANA,
- wątpliwości dot. interpretacji nowych przepisów w tym:
1. a) świadczenia usług atestacyjnych lub pokrewnych zgodnie z innymi standardami niż krajowe standardy
wykonywania zawodu,
2. b) świadczenia usług due diligence etc.,
- kontroli PANA (sposobu i trybu),
- najważniejszych zmian dot. zadań samorządu,
- zmian w działalności firm audytorskich i wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta,
- innych zmian wynikających ze zmiany ustawy tj. kwestia rozwiązania umowy o badanie, komitetu audytu etc.,
- nowych wyzwań wynikających z pandemii COVID-19

Szkolenie zalicza 4 godziny samokształcenia

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji ClickMeeting
Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o zgłaszanie się mailowo pod adresem biuro@pibr-katowice.pl do dnia 25 czerwca 2020r. Dzień przed wydarzeniem, zarejestrowany uczestnik otrzyma z systemu ClickMeeing e-mail wraz z linkiem i hasłem umożliwiającym dołączenie do wydarzenia. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Regionalnego Oddziału w Bielsku tutaj.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR